Danh sách hội viên

Chi hội nhiếp ảnh là tổ chức thuộc Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La. Số lượng Hội viên đăng ký sinh hoạt đến tháng 4 năm 2022 là 39 Hội viên. danh sách cụ thể như sau:

STT Họ và tên N.Sinh Đơn vị Điện thoại Ghi chú
1 Đoàn Quỳnh Anh 1986 Công ty CP dược An Tín 0961538568
2 Nguyễn Việt Anh 1985 Báo Sơn La 0985134445 Chi Hội Phó
3 Nguyễn Tuấn Anh 1991 Ảnh viện áo cưới AT 0387251290
4 Nguyễn Tiến Ân 1965 Công ty cổ phần Ân Vân 0912873254
5 Nguyễn Hà Bắc 1958 Báo Sơn La – Nghỉ hưu 0903441258
6 Tráng A Chu 1983 Home stay 0942460078
7 Nguyễn Mạnh Cường 1962 Nghỉ Hưu 0918695099
8 Nguyễn Đắc Cường 1976 Công Đoàn  EVN 0969915054 + Nhạc
9 Đinh Anh Đức 1963 Hội Nhà báo Sơn La 0903400063
10 Nguyễn Văn Duy 1980 Trường TH và THCS Tân Lang 0968941030
11 Vũ Thùy Dương 1985 Đài PTTH tỉnh Sơn La 0912991185
12 Trần Văn Duyệt 1967 Lao động tự do 0812433888
13 Lò Sơn Toàn 1980 MaiKa Studio
0358365365
14 Nguyễn Trọng Hải 1964 Hội viên Hội nghệ sỹ NAVN 0912587165
15 Cao Xuân Hải 1975 Thanh tra tỉnh Sơn La 0989107889
16 Nguyễn Minh Hải 1989 Trường Cao Đẳng VHNT 0988669565 ủy viên BCH
17 Lưu Minh Hải 1981 Đài PTTH tỉnh Sơn La 0986211581
18 Cầm Thúy Hòa 1983 Hội LH VHNT tỉnh 0912234908 Chi Hội Phó
19 Đoàn Trung Kiên 1981 Sở GTVT Sơn La 0912535576 Chi hội Trưởng
20 Nguyễn Chí Long 1963 Công ty TNHH Thành Long 0982338888
21 Vũ Phi Long 1989 Công ty cổ phần Thủy điện Sơn La 0971288069
22 Lò Văn Mới 1983 Công an tỉnh 0982336226 ủy viên BCH
23 Lê Huy Ngoan 1966 Báo Sơn La 0986002397
24 Trần Quốc Phú 1991 Công an tỉnh Sơn La 0967432345
27 Nguyễn Đắc Tĩnh 1962 Sở TTTT Sơn La 0984371729
28 Điêu Chính Tới 1956 Nghỉ Hưu 0913395718 + văn
29 Nguyễn Minh Tuân 1980 Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy 0988220237
30 Lã Minh Tuấn 1967 Báo Sơn La 0903431667
31 Nguyễn Văn Tuấn 1957 Nghỉ hưu 0903412557
32 Nguyễn Đức Tuấn 1960 Nghỉ hưu 0904042628
33 Phạm Minh Tuấn 1965 Báo Sơn La 0815327888
35 Hoàng Việt Thắng 1947 Nghỉ Hưu 0973705603 + văn
36 Phan Phúc Thịnh 1985 Trường Cao đẳng Sơn La 0912983131
38 Nguyễn Lăng Vi 1987 Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn 0944888009
39 Đỗ Trường Vinh 1983 Ảnh viện áo cưới Vinh Tây 0946235777

Leave a Reply